Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 18631 (100%) varav aktiva*2855
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 18631 varav aktiva*2855

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.