Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8648 (100%) varav aktiva*2388
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 8648 varav aktiva*2388

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.