Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7443 (100%) varav aktiva*2218
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 7443 varav aktiva*2218

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.