Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 5564 (100%) varav aktiva*2557
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 5564 varav aktiva*2557

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.