Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 22188 (100%) varav aktiva*4042
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 22188 varav aktiva*4042

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.