Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 17301 (100%) varav aktiva*3143
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 17301 varav aktiva*3143

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.