Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 6561 (100%) varav aktiva*2362
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 6561 varav aktiva*2362

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.