Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 17889 (100%) varav aktiva*2527
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 17889 varav aktiva*2527

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.