Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 7063 (100%) varav aktiva*2540
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 7063 varav aktiva*2540

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.