Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 9359 (100%) varav aktiva*2633
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 9359 varav aktiva*2633

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.