Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 5916 (100%) varav aktiva*2237
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 5916 varav aktiva*2237

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.