Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 15104 (100%) varav aktiva*2174
Interna (boende) 0 (0%) varav aktiva*0
Totalt 15104 varav aktiva*2174

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.