Så fungerar det

Registrera dig

För att kunna söka bostad via Studbo ska du vara registrerad i vår bostadskö.Det kan du göra från dagen du fyller 18 år. Du behöver vara antagen och läsa minst 15 högskolepoäng per termin på Jönköping University för att teckna kontrakt för en studentbostad. Registreringen är kostnadsfri och du får tillgång till en egen användarsida.

Köpoäng

Vi har ett kösystem som är baserat på poäng, du erhåller en poäng per registrerad dag. Kom ihåg att logga in en gång per halvår, för att behålla din köplats. Ditt användarkonto och dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas till någon annan.

Intresseanmälan

Så snart du har registrerat dig har du möjlighet att göra intresseanmälan för de studentlägenheter som är publicerade. Du kan ha fem intresseanmälningar samtidigt.

Erbjudande

De ca 5-15 personer som har flest poäng av de som söker samma objekt får ett visningserbjudande.

För att få möjlighet att teckna kontrakt måste du tacka JA på din användarsida. Är du inte intresserad, så tackar du NEJ. Kom ihåg att om du tackar ja är du bunden att skriva kontrakt. Svarar du inte på tre erbjudanden eller tackar nej till fem blir du automatiskt spärrad i 6 månader, men fortsätter att samla poäng. Tecknar du kontrakt, nollställs dina poäng och du spärras i 6 månader.

Tänk på

att kunna visa upp antagningsbesked eller studieintyg

att alltid ha aktuella uppgifter på din användarsida.

att bredda ditt sökande och även göra intresseanmälningar på de bostäder som ligger lite utanför stadskärnan, för att öka dina möjligheter till ett visningserbjudande.

att uppsägning av bostad sker skriftligen till hyresvärden.

att uppsägningstiden är 3 månader.