Besökstider

Måndag: 11:30-12:30 

Torsdag: 11:30-12:30

OBS!  Under pågående pandemi kan öppettider variera!

Jönköping University, Service Center, Hus A