Besökstider

Måndag och onsdag mellan 13-14

OBS!  Under pågående pandemi kan öppettider variera!

 

Jönköping University, Service Center, Hus A