Uppdatera ditt konto regelbundet!

Det är viktigt att uppdatera sitt konto när ändringar så som nytt telefonnummer, ändrad adress, studietider osv sker